Spaansen Vloeivloeren

Anhydriet-gietmortel vloeivloeren

Over Vloeivloeren

Spaansen Vloeivloeren

De anhydriet-gietmortel van Spaansen Vloeivloeren voor dekvloeren hebben een hoge kwaliteitszekerheid doordat de borging van kwaliteit is verankerd in het productieproces.

Ons werkproces is lichamelijk minder belastend voor de vloerenlegger dan het traditionele proces. Het gieten kan staand worden verricht. Bovendien vindt er roulatie van verschillende werkzaamheden plaats in het team waardoor men meerdere werkhoudingen aanneemt.

Lees meer

Productieproces Vloeivloeren

We produceren onze mortel met mobiele mengcentrales die dagproducties kunnen maken tot 100 m³ per dag. De productie gebeurt middels een modern proces waarbij de benodigde grondstoffen op de bouwplaats worden aangeleverd.

Met eigen ontwikkelde mobiele mengcentrales worden deze verwerkt tot een vloeibare mortel. De mortel wordt vanuit de mengcentrales met een slang naar het werkterrein gepompt waar de vloerenleggers zorgen voor verdere verwerking.

Dankzij deze innovatieve productiewijze kunnen we niet alleen grote hoeveelheden produceren, ook kan het product continu worden aangepast voor een optimale verwerking.

Milieu

De anhydriet-gietmortel van Spaansen Vloeivloeren voor dekvloeren hebben een hoge kwaliteitszekerheid doordat de borging van kwaliteit is verankerd in het productieproces.

Ons werkproces is lichamelijk minder belastend voor de vloerenlegger dan het traditionele proces. Het gieten kan staand worden verricht. Bovendien vindt er roulatie van verschillende werkzaamheden plaats in het team waardoor men meerdere werkhoudingen aanneemt.

MVO Certificering

De ontwikkelingen in de vloerenbranche die worden vormgegeven door diverse partijen worden nauwgezet gevolgd.

  • CE-gemarkeerd
  • VCA gecertificeerd
  • Uitvoering gebeurt volgens CUR 107
  • NEN-EN 13813

Efficiency in logistiek

Het logistieke proces van winning tot aanlevering op de bouwplaats hebben we in eigen handen waarmee de leverbetrouwbaarheid zeer hoog is.

We leveren just in time; de levering en productie zijn zodanig op elkaar afgestemd dat er geen restmateriaal op de bouwplaats achterblijft.

Proces optimalisatie

Ons proces ligt constant onder de loep om verspilling tot een aanvaardbaar minimum te beperken, met minder faalkosten tot gevolg.

  • Geen wachturen
  • Minder arbeidskosten
  • Geen verspilling van materiaal door vraaggestuurde levering
  • Transportbewegingen op de bouw zijn beperkt.

Watervoorziening

Wij maken gebruik van de watervoorziening op de bouwplaats om het finale product ter plaatse te mixen (droge lijn). Er wordt geen water getransporteerd waardoor aanzienlijk minder vrachten benodigd zijn.


De besparing ten opzichte van fabrieksmateriaal (natte lijn) betreft ca. 1 op 3 vrachten! Dit resulteert in minder uitstoot wat beter is voor mens en milieu.

OVer ons

Spaansen groep

Spaansen Groep is een Noord-Hollands familiebedrijf van 75 jaar oud. Op dit moment is de derde generatie Spaansen actief. Spaansen is onderverdeeld in drie hoofddivisies: Spaansen Grondstoffen en Logistiek, Spaansen Bouwsystemen en Spaansen Tuin en Bestrating.


Elke dag werken medewerkers doelgericht, efficiënt, effectief en vooral veilig. Zij zorgen voor de warme sfeer, het welzijn van zichzelf en de ander. De klant ziet onze professionaliteit. Met een no-nonsens cultuur door korte lijnen en krachtige besluiten. De basis voor innovatieve projecten!

Neem contact op
Diensten

Bouwsystemen