Positie van bevestigen

Hieronder vindt u nadere informatie over het gebruik en de mogelijkheden tot het verankeren/bevestigen van specifieke zaken aan het “Gevelklaar systeem” van Spaansen.

Casco

Gevelklaar systeem van Spaansen.


Verspringing in de gevel

Vanuit de inwendige hoek 50 mm naar links, op de kopse kant van het element en 350 mm vanuit de uitwendige hoek kun je niet boren. (zie de rode lijn = niet boren)

Uitwendige hoek

Vanuit de uitwendige hoek (waar geen dilatatie zit = naad in de gevel) 300 mm uit de hoek niet boren. Vanuit de uitwendige hoek waar wel een dilatatie zit 400 mm niet boren of 200 mm vanuit de dilatatie.

NIET BOREN = de rode lijn

Deze uitwendige hoek geldt ook voor een uitbouw.

Rondom kozijn:

Vanuit de hoek naast het kozijn) 80 mm uit de hoek niet boren.


NIET BOREN = de rode lijn

Inwendige hoek

Bij een inwendige hoek 50 mm uit beide kanten niet boren.


RODE lijn = niet boren


Deze inwendige hoek geldt ook voor een uitbouw

Verticale naad tussen 2 wanden

Bij een verticale naad tussen twee vlakke/rechte elementen 100 mm uit de dilatatie / naad niet boren.

RODE lijn = niet boren.

Dit detail geldt ook voor een aansluiting van 2 aanbouwen tegen elkaar

Zijgevel

In een zijgevel (dragende wand) is het niet mogelijk op vloernivo te boren. (uitleg: hier zit namelijk een kanaalpaatvloer achter en deze bevat holle ruimte er is hier dus geen mogelijkheid het anker vast te zetten)

Heeft u een aanbouw?


Aanbouw

Ter plaatsen van een aanbouw aan de achter en zijgevel is het NIET mogelijk hoger dan 20 cm. Boven vloernivo iets aan te brengen.

(RODE lijn = NIET boren)

Uitwendige hoek

Vanuit de uitwendige hoek (waar geen dilatatie zit = naad in de gevel) 300 mm uit de hoek niet boren. Vanuit de uitwendige hoek waar wel een dilatatie zit 400 mm niet boren of 200 mm vanuit de dilatatie.

NIET BOREN = de rode lijn

Deze uitwendige hoek geldt ook voor een uitbouw.

Inwendige hoek

Bij een inwendige hoek 50 mm uit beide kanten niet boren.


RODE lijn = niet boren


Deze inwendige hoek geldt ook voor een uitbouw

OVer ons

Spaansen groep

Spaansen Groep is een Noord-Hollands familiebedrijf van 75 jaar oud. Op dit moment is de derde generatie Spaansen actief. Spaansen is onderverdeeld in drie hoofddivisies: Spaansen Grondstoffen en Logistiek, Spaansen Bouwsystemen en Spaansen Tuin en Bestrating.


Elke dag werken medewerkers doelgericht, efficiënt, effectief en vooral veilig. Zij zorgen voor de warme sfeer, het welzijn van zichzelf en de ander. De klant ziet onze professionaliteit. Met een no-nonsens cultuur door korte lijnen en krachtige besluiten. De basis voor innovatieve projecten!

Neem contact op
Diensten

Meer over Spaansen Bouwsystemen