Projecten van Spaansen Bouwsystemen

Over ons

Verbinding is ons succes

Verbinding Is Ons Succes

De Spaansen Groep staat klaar voor de toekomst, waarin Verbinding de sleutel tot succes is. De directie en het managementteam (MT) hebben zich in dit proces laten inspireren door de vertrouwde term Vooruitgang Is Ons Streven. Hier staat V I O S voor.

De familie zorgde voor een stabiele basis en de huidige generatie Spaansen zet het ondernemerschap met de nodige kennis en kunde voort. Hiertoe wordt het besturingsmodel van de organisatie aangepast en bevindt de organisatie zich in de laatste fase van de overgangssituatie tussen de tweede en derde generatie.

Om de hele Spaansen Groep duidelijk, doelbewust en resultaatgericht te kunnen besturen hebben de directie en MT de missie en visie opgesteld, waaraan de korte- en de langetermijnkeuzes dienen te voldoen.

Missie en visie

Voor u is de Spaansen Groep ‘de specialist’ in leveranties van grondstoffen en logistiek, prefab betoncasco’s voor de woningbouw en tuin- en bestratingsmaterialen.Integer behartigt zij de wederzijdse belangen van alle betrokken partijen door verbinding aan te brengen op basis van inzicht, inspiratie en innovatie.

Kwaliteit

Onze kwaliteiten zijn en blijven ontstaan door op een no-nonsense wijze kennis en kunde op transparante wijze in te zetten voor onze opdrachtgevers.

Samenwerken

Samenwerken is de kracht waaraan enthousiast vorm wordt gegeven; het fundament voor succes om te bouwen aan duurzame relaties.

Synergie

De divisies, directie, management en medewerkers van de Spaansen Groep benutten de interne synergie om met onze gezamenlijke en individuele klanten en leveranciers een langdurige relatie aan te gaan.

Meer over Spaansen

Nieuws

Spaansen is vol op in beweging. In ons nieuwsoverzicht lees je de laatste ontwikkelingen.

lees meer

CO² prestatieladder

In het bedrijfsleven zijn milieu en duurzaamheid steeds belangrijkere onderwerpen.

lees meer

De Trechter

Bekijk hier de uitgaven van onze bedrijfsblad.


lees meer