De Deining

De Deining

Op de locatie van voormalige basisschool in Almere-Haven verrijzen 20 sociale huurwoningen.

De Deining

Op de locatie van voormalige basisschool De Dubbeldekker in Almere-Haven verrijzen 20 sociale huurwoningen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de vraag naar goede, betaalbare en duurzame woningen in Almere.

Locatie:
Almere
Aantal woningen:
20
Type:
Eengezins
Bouwjaar:
2021
Aannemingsbedrijf:
Trebbe Wonen B.V.
Op de locatie van voormalige basisschool in Almere-Haven verrijzen 20 sociale huurwoningen.

Op de locatie van voormalige basisschool De Dubbeldekker in Almere-Haven verrijzen 20 sociale huurwoningen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de vraag naar goede, betaalbare en duurzame woningen in Almere.

Arjan Deutekom, directeur-bestuurder GoedeStede: “Het plan is ontstaan in samenspraak met de buurt. De belangstellenden hebben gekozen voor gelijkvloerse woningen die mooi aansluiten bij de omliggende bebouwing. Ook hebben enkele enthousiaste senioren zich verenigd in bouwgroep ‘De Deining’. Zij dachten met ons mee over de indeling van de woningen en de woonomgeving. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat zij nog lang samen kunnen genieten van deze betaalbare huurwoningen.”

Antje de Groot-Schuttert, directeur bij Trebbe: “Ieder project is bijzonder omdat het een toevoeging aan Nederland is. Deze woningen vormen een leefomgeving waar mensen heel erg fijn kunnen wonen. Daarnaast is dit project bijzonder vanwege de uitgebreidere participatie van toekomstige bewoners gedurende het ontwerptraject. En omdat de 20 woningen laten zien dat de diversiteit in type projecten die we voor GoedeStede mogen realiseren steeds groter wordt.”

Trebbe heeft de woningen gerealiseerd vanuit haar concept BasisWonen: het concept van Trebbe voor grondgebonden woningen. Bijzonder aan de bouw van de woningen is dat het ‘Gevelklaar’ concept van Spaansen wordt ingezet. Dit systeem bestaat uit geïsoleerde prefab gevels met ingestorte kozijnen en keramische steenstrips. Uniek is dat de steenstrips volledig gerobotiseerd worden aangebracht. Belangrijk hierbij is dat een authentieke gevel ontstaat waardoor het vertrouwde straatbeeld van gemetselde woningen in tact blijft. Doordat de hele productie in de fabriek bij Spaansen plaatsvindt kan Trebbe sneller en efficiënter bouwen. Het concept ‘Gevelklaar’ kent voordelen zoals tijdwinst, minder overlast voor de omgeving en minder CO² uitstoot tijdens de bouw door reductie van de transportbewegingen op de bouwplaats. Ook wordt het toenemende tekort aan goede vakmensen ondervangen.

Trebbe Wonen B.V.

Trebbe Wonen B.V.

Trebbe is een familiebedrijf dat ontwikkelt en bouwt. Al 110 jaar solide en wendbaar. Doel is om Nederland mooier te maken, door te werken aan duurzame en gezonde leefomgevingen. Dit doen we voor gerenommeerde opdrachtgevers en met echte vakspecialisten

Website aannemer