Een compleet afgewerkte tuin

projectmatige aanleg vankant-en-klare tuinen

Kant-en-klare tuinen

Spaansen zet landelijk groot in op de projectmatige aanleg van kant-en-klare tuinen binnen de bouwtijd van de aannemer.

Het is een optelsom van nauwe samenwerking tussen ontwikkelaar, aannemer en Spaansen Tuinklaar die zorgt voor maximaal comfort voor alle partijen.

…een gezond leefklimaat

Spaansen Tuinklaar geeft samen met de gemeente, de ontwikkelaar en de aannemer vorm aan een
gezonde leefomgeving.


Milieu


 • Klimaatadaptatie, natuurinclusief en biodiversiteit
 • Invloed op verhouding grijs en groen in de
  particuliere buitenruimte
 • Esthetisch aanzien van de projecten direct na
  oplevering gewaarborgd
 • Infrastructuur blijft intact en schoon na oplevering
  van de huizen

Meedenken vanaf het begin…

Spaansen Tuinklaar wordt meegenomen in de ontwikkeling van een bouwproject.


Zijn de ontwerpen klaar en is de aannemer gevonden
dan brengen de makelaar en financier het gehele
project, dus de woning met de aangelegde tuin,
onder de aandacht van de aspirant kopers.


Unique Selling Points Tuinklaar

 • Direct gebruikmaken van de ruimte in en
  om de woning
 • Schone binnenkomst zonder inloop van vuil en zand
 • De wijk direct netjes bij oplevering
 • Verhuizen met een goede entree

…met het creëren van
de eigen tuin

 • Eigen creativiteit mogelijk door gebruik tuinconfigurator
 • Advies voor waterafvoer, natuurinclusiviteit en biodiversiteit
 • Persoonlijke begeleiding bij wensen en budgettering
 • Financierbaarheid binnen de hypotheek

…en de technische uitvoerbaarheid

 • Professionele tuinaanleg
 • Planten op de juiste plaats, in goede grond
 • De tuin op gelijke hoogte met de buren
 • Erfafscheiding geregeld
Huis en tuin samen in één koop

In de brochure worden
alle facetten van het huis
en de tuin benoemd.

De verkopende makelaar zal deze onderdelen met
de potentiële koper doornemen en eveneens de
mogelijkheden van financierbaarheid presenteren.

 • Opdracht voor de tuin in de VON-koopsom
  via de ontwikkelaar
 • De aannemer is leidend bij het verkoopproces
 • Tuinklaar levert ondersteunend marketing materiaal
 • De tuinconfigurator wordt per kavel gevuld
 • Collectieve kopersavond wordt gezamenlijk voorbereid
Hoe werkt het

In 5 stappen tuinklaar!

To do door ontwikkelaar en/of aannemer

 • NAW-gegevens van de kopers volgens richtlijnen AVG
 • Situatietekening in maatstelsel met juridische
  verkaveling en positie van de woning
 • Afstemming van bouwpeil, maaiveldhoogte en
  afschot met woonrijpfase
 • Optimaliseren van de grondbalans inclusief Tuinklaar
 • Optieteksten aanvullen met klantgerichte informatie
  over Tuinklaar
 • Deadline kopersopties vaststellen voor de ruwbouw, inbouw, afbouw en Tuinklaar
 • Verkooptekening van de plattegrond met gekozen
  opties per kavel
 • Demarcatie en coördinatie grondwerk van de aannemer
AAN DE SLAG

Spaansen Tuinconfigurator

Op het showterras* wordt uitleg gegeven over de
verschillende materialen die in de tuin verwerkt
kunnen worden.


De koper krijgt toegang tot de tuinconfigurator en ziet het perceel met daarin de verkoopplattegrond inclusief opties.


Aan de slag

 • Adviesgesprek: klantwens wordt vertaald
  in realistisch ontwerp
 • Budgetbewaking bij elke handeling
 • Creatieve aanpassing van het ontwerp
  door de koper
 • Deadlines, processtappen en planning
  zijn direct zichtbaar
 • Elke offerteaanvraag wordt technisch
  beoordeeld en verwerkt tot een offerte
Inloggen tuinconfigurator

Aankoop

Met het terugsturen van de getekende offerte gaat
de koper een overeenkomst aan met Spaansen
Tuinklaar BV voor het gedeelte bovenop hetgeen
is inbegrepen in de VON-koopsom.


Op papier

 • De offerte wordt getekend en geregistreerd
 • Gemaakte keuzes staan vast
 • De koper krijgt een bevestiging per e-mail
 • De orderinformatie wordt per bouwnummer aan
  de aannemer geleverd
 • De tuintekening is beschikbaar in pdf
 • Aanbetaling van 25% van de orderwaarde


Uitvoering

Bouwlogistiek en opleveringsvolgorde zijn
zo ingericht dat Tuinklaar met terugtrekkende beweging achter de blokken kan worden uitgevoerd.


Elementen als tuinmuren, hoogteverschillen, omvang
van de bouwplaats, bouwwegen en de volgorde
van de woonrijpfase kunnen van invloed zijn op de
ideale volgorde.


Aanleg door professionele hovenier

 • Planning van de aannemer wordt aangevuld
  met werkzaamheden Tuinklaar
 • Grondwerkzaamheden worden gecoördineerd
  in overleg met de aannemer
 • Materialen worden geleverd in depot op de bouwplaats
 • Aanleg tuinen start nadat de steigers zijn verwijderd
 • Spaansen Tuinklaar hanteert alle wettelijke
  veiligheidsvoorschriften

Opleveren

De tuin is gereed behoudens de levende materialen.

Tijdens de externe voorschouw verzorgt Tuinklaar een vooroplevering van de tuin aan de toekomstige bewoner. ‘Groen’ wordt kort voor de oplevering van de woning aangelegd.


Uitnodigingsbrief voorschouw en oplevering

 • Aangeven tijdstip van vooroplevering Tuinklaar
 • Bij oplevering dienen alle facturen voor Tuinklaar te zijn voldaan
 • De juridische overdracht van de tuin vindt plaats
  op moment van oplevering en sleuteloverdracht
  van de woning
 • De tuin valt buiten Woningborg
 • Opleverpunten worden door de aannemer opgenomen en door Spaansen Tuinklaar opgelost

Nazorg

Tuinklaar stelt een tuinwijzer ter beschikking.

In deze tuinwijzer staat nuttige informatie over het
gebruik en onderhoud van de tuinmaterialen.


Aandachtspunten

 • Nazorgpunten doorsturen via de serviceafdeling
  naar Spaansen
 • Spaansen lost, indien mogelijk, opleverpunten binnen twee weken na oplevering op
 • Op basis van goed en deugdelijk werk en redelijkheid en billijkheid worden nazorgpunten opgepakt in de periode van drie maanden na oplevering
 • Beweging van de ondergrond behoort na zes maanden
  tot onderhoud van de tuin
 • Voor de aanplant wordt een groeigarantie gegeven
  tot het eerste groeiseizoen
 • Vorm- en of kleurverandering van natuurlijk materiaal
  is inherent aan het product
bekijken

Showroom locaties

Spaansen Tuin en Bestrating

Zandwikke 14

1731 LN Winkel


Spaansen Tuin en Bestrating

Purmerenderweg 43

1461 DD ZuidoostbeemsterLIV Woonbelevingscentrum

Verlengde Energieweg 50

6541 XX Nijmegen


Winkel
Zuidoostbeemster
Nijmegen
aan het woord

Kopers blij met Spaansen Tuinklaar

Haal eerst de tuinstoelen maar uit de verhuiswagen…! Het eerste project van Spaansen Tuinklaar is opgeleverd! Bewoners van Eiland F, een nieuwe wijk in Veenendaal, ontwikkeld en gebouwd door Klok Groep uit Nijmegen zijn blij. Zij vertellen u graag hoe fijn het is dat zij bij de sleuteloverdracht hun tuinstoel neerzetten om heerlijk te genieten van de prachtig aangelegde tuin. Kinderen spelen op de trampoline, het gras is groen en de struiken staan in bloei.

Voordeel

De compleet aangelegde tuinen zijn door de bewoners gelijktijdig bij de aankoop van de nieuwbouwwoning via het LIV-project besteld. LIV is een woonbelevingscentrum in Nijmegen. Hier komt de nieuwbouwwoning vóór de bouw tot leven. Bewoners Janika en Albert zijn enthousiast over LIV en de kennismaking met het Spaansen Tuinklaar-concept.


Toen we dit concept zagen dachten we direct: laten we dit meteen meepakken. Een bijkomend voordeel is dat je de aanleg van de tuin in je hypotheek kunt meenemen en vanuit het bouwdepot kunt bekostigen.


Praktisch

Corine en Gert zijn bewoners van een hoekhuis.


Het is ideaal dat de tuin al is aangelegd voor het verhuizen. Je wil niet maanden tegen hopen zand aankijken en je nieuwe vloer meteen beschadigen door schoenen vol zand. Het straatwerk, gras en terras zijn keurig aangelegd voor de verhuizing. Zelfs de planten in de borders staan in bloei.’ Jaren geleden kochten ze voor het eerst een nieuw huis. Corine herinnert zich nog goed: ’Toen hebben we maanden in de troep gezeten. Tuinaanleg via Spaansen Tuinklaar is écht praktisch!


Gemak

Ook Patricia en Esther zijn geïnspireerd geraakt bij LIV.


Veel ruimte achter het huis was voor ons de hoofdreden om voor dit huis te kiezen. De kans om de tuin bij aankoop mee te financieren is voordelig’, schetsen ze. ‘Het allergrootste pluspunt is het gemak dat de tuin klaar is op het moment dat je gaat verhuizen’, zegt Esther. ’Het zou toch een rommeltje worden als de verhuizers met zandschoenen naar binnen lopen? Zonde van onze nieuwe houten vloer! Nu konden we met de verhuisploeg op het nieuwe terras een glas drinken en de goede afloop vieren.