Eerste Tuinklaar LIV Wonen project een feit

Spaansen Tuinklaar is een samenwerking aangegaan met twee aannemers, Klokgroep en Trebbe. Deze twee aannemers hebben de handen ineengeslagen en hebben het LIV concept gelanceerd. Huizenkopers worden onder één dak volledig begeleid bij alle bouw en afbouw disciplines. Door de betrokken partijen in een vroeg stadium samen te brengen is efficiëntie gewaarborgd.


Tuinklaar verzorgt de aanleg van de tuinen binnen het reguliere bouwproces. In de praktijk worden tuinen op variërende momenten door verschillende partijen aangelegd. Door alle tuinen in een nieuwbouwproject door één partij aan te leggen, wordt overbodig aan- en afvoeren van machines door verschillende aanbieders weggenomen. Ook kan transport van materialen efficiënt ingericht worden, waardoor dieselverbruik verder afneemt.


Duurzaam bouwen 2.0

Deze aanpak maakt tevens het combineren van grondverzet mogelijk. Inrichten van de grond voor zowel de funderingen als de tuinen wordt in één keer uitgevoerd. Hierdoor zijn geen extra grondverzetwerkzaamheden nodig na oplevering van de woningen.

Naast deze efficiëntieslag is ook het maatschappelijk belang gediend. De afname van aanvoer van zware machines in de wijk zorgt voor minder beschadiging aan de openbare infrastructuur. Dit hele proces draagt bij aan duurzaam bouwen. Om antwoord te krijgen hoe duurzaam deze aanpak en samenwerking precies is, wordt er bij het komende project de CO2 emissie in kaart gebracht. Het betreft een nieuwbouwproject van 21 huizen, waarvoor Tuinklaar de aanleg van alle tuinen verzorgt.


Eerste Tuinklaar LIV Wonen project een feit
Nieuws

Meer nieuws

Ook Buitenoord Wagen(ingen) zich aan Tuinklaar

Het mag dan wel de laatste wijk van Kortenoord zijn, zeker niet de minste! Tussen natuurgebied Binnenveld en Tuinwijk in Wageningen ontwikkelt BPD de nieuwe woonwijk Buitenoord. Daar worden 430 duurzame nieuwbouw woningen door onder andere aannemersbedrijf Trebbe gebouwd. Spaansen Tuinklaar heeft van BPD de opdracht gekregen om het ‘Tuinklaar-concept’ te realiseren. Hoe fantastisch is het als de tuin bij oplevering helemaal gereed is.